شرکت مدرن سازه زیبا کنار


#شرکت_مدرن_سازه_زیبا_کنار
#شرکت_ساختمانی_مدرن_سازه_زیبا_کنار از مهر ماه سال 1391 کار خود را با طراحی و ساخت اولین پروژه ی شهرک سازی با نام زمرد سبز یک شروع کرد و در مدت زمانی 5 ساله با به پایان رساندن 5 پروژه شهرک سازی توانست به عنوان یک شرکت خوشنام و موفق در عرصه ی ساخت و ساز مطرح گردد.
ای شرکت با متعهد بودن به ارزش های بنیادین مانند کیفیت ، ایمنی و مدیریت هزینه توانست استراتژی های پیشرفت خود را تشکیل دهد و اکنون نام این شرکت اعتماد و کیفیت و مشتری مداری را اذهان متبادر می سازد .
این در حالی است که با تلفیق مدیریت زمان و حفظ کیفیت در ساخت و ساز و اجرای طرح های مختلف عمرانی خصوصا ساخت مجتمع و شهرک و ایجاد امنیت و همچنین فضاسازی بی نظیر در تمام شهرک ها همواره از رضایت خریداران بهرمتد گشته است .
لذا حفظ این نام و اعتبار و همچنین آبادانی و سرافرازی هرچه بیشتر میهن عزیزمان این شرکت را به کسب و افزودن تجارب در جهت ادامه این راه راغب و متعهد نموده است .

دسته بندی محصولات/خدمات

وب سایتهای غرفه 24

مختصری درباره شرکت مدرن سازه زیبا کنار

  شرکت مدرن سازه زیبا کنار

  شرکت مدرن سازه زیبا کنار
  شرکت ساختمانی مدرن سازه زیبا کنار از مهر ماه سال 1391 کار خود را با طراحی و ساخت اولین پروژه ی شهرک سازی با نام زمرد سبز یک شروع کرد و در مدت زمانی 5 ساله با به پایان رساندن 5 پروژه شهرک سازی توانست به عنوان یک شرکت خوشنام و موفق در عرصه ی ساخت و ساز مطرح گردد.
  ای شرکت با متعهد بودن به ارزش های بنیادین مانند کیفیت ، ایمنی و مدیریت هزینه توانست استراتژی های پیشرفت خود را تشکیل دهد و اکنون نام این شرکت اعتماد و کیفیت و مشتری مداری را اذهان متبادر می سازد .
  این در حالی است که با تلفیق مدیریت زمان و حفظ کیفیت در ساخت و ساز و اجرای طرح های مختلف عمرانی خصوصا ساخت مجتمع و شهرک و ایجاد امنیت و همچنین فضاسازی بی نظیر در تمام شهرک ها همواره از رضایت خریداران بهرمتد گشته است .
  لذا حفظ این نام و اعتبار و همچنین آبادانی و سرافرازی هرچه بیشتر میهن عزیزمان این شرکت را به کسب و افزودن تجارب در جهت ادامه این راه راغب و متعهد نموده است .

   ادامه...

   محصولات جدید   محصولات پربازدید